برنامه آموزش فنی و حرفه ای برای پناهندگان افغانستانی

راه های ارتباطی

سوزان گرلاخ

نماینده سکوا در ایران،سرپرست تیم

 

ایمیل

 

ناتالی هینسهن

مدیر پروژه

 

ایمیل

پروژه ایران -آلمان جهت ایجاد صلاحیت برای پناهندگان افغانستانی در ایران

در خرداد ماه سال 1398، سکوا دفتر پروژه خود را در ایران با استخدام افراد در قالب یک تیم در تهران افتتاح کرد. هدف از ایجاد این دفتر اجرای پروژه آموزش فنی و  حرفه ای برای پناهندگان افغانستانی ساکن ایران  بود(ARIVET)

گروه هدف این پروژه پناهندگان افغانستانی ساکن ایران است و هدف آن بهبود توانایی اشتغال و تامین معیشت آنان است. مهارت های ارائه شده در این پروژه، پناهندگان افغانستانی را قادر می سازد تا در زمان بازگشت داوطلبانه به کشور خود، به فرصت های شغلی دسترسی داشته باشند

Project Page in English

Change to English

تاریخچه

در حال حاضر حدود 3 میلیون پناهنده افغانستانی در ایران ساکن هستند. اکثر آنها به دلیل جنگ های مسلحانه و یا از دست دادن ابزار معیشت ناشی از جنگ، کشور خود را ترک کرده اند. حدود یک سوم این پناهندگان کارت آمایش دارند. این کارت آنان را قادر می سازد تا به صورت قانونی در کشور بمانند و مشغول به کار شوند. در سال های اخیرحقوق پناهندگان گسترش یافته که شامل دسترسی به خدمات و پشتیبانی از سوی دولت ایران است. اولویت ما توانمندسازی پناهندگان افغانستانی جهت بازگشت داوطلبانه به کشور خود است

کمک هزینه کلی

  تامین می شود (BMZ) منابع مالی این پروژه توسط وزارت همکاری اقتصادی و توسعه  فدرال آلمان

مدت زمان پروژه: 1397/6/10 – 1400/12/9

 

نتایج مورد انتظار پروژه

ارتقا بخشیدن ظرفیت سازمانی و فنی سازمان های همکار سکوا در زمینه آموزش فنی و حرفه ای


به عنوان مثال اقدامات محتمل عبارتند از سفرهای آموزشی در مورد موضوعاتی مانند ادغام پناهندگان با جامعه میزبان و آموزش شغلی، برگزاری کنفرانس های موضوعی، اجرای اقدامات توسعه سازمانی، آموزش مربیان و آموزشگران درون سازمانی و تجهیز مراکز آموزشی و غیره

 

دوره های آموزش فنی و حرفه ای، پناهندگان افغانستانی را دارای صلاحیت های حرفه ای می کند


به عنوان مثال اقدامات محتمل عبارتند از پیشنهاد دوره های سواد آموزی یا دوره های مهارت های نرم بر اساس نیاز، برگزاری دوره های پایه و پیشرفته در زمینه صنایع و تجارت، برگزاری سایر دوره ها بر اساس نیاز گروه هدف، تمرکز بر دوره هایی که بیشتر عملی هستند و غیره. اقدامات پشتیبانی، ارتباط با بازار ایران را برای پناهندگان افغانستانی و سایر گروه های هدف ایرانی بهبود می یابد

 

اقدامات همراه، جهت گیری بازار و  صلاحیت تجاری پناهندگان افغانستانی را افزایش می دهد


به عنوان مثال اقدامات محتمل عبارتند از برگزاری دوره های سوادآموزی مالی، دوره های مدیریت کسب و کار، آموزش استارت آپ ها، برگزاری مسابقات کارآفرینی، پیشنهاد کسب و کارهای نوپا برای پناهندگان و غیره

گروه های هدف

گروه های هدف پروزه عبارتند از 

اشخاصی که جهت دسترسی به بازار کار محلی نیازمند کسب صلاحیت هستند. پناهندگان افغانستانی مقیم در ایران می توانند در  این دوره های آموزشی شرکت کنند

نهادهای همکار ایرانی که در زمینه آموزش فعال هستند. این پروژه ظرفیت ها را جهت پیاده سازی مطالب آموزشی  به شیوه عملی و مطابق استانداردهای بین المللی افزایش می دهد

همکاران

همکاران آلمانی

سکوا جهت اجرای این پروژه همکاری نزدیک با موسسات و سازمان های تجاری آلمان دارد که صلاحیت لازم در زمینه آموزش فنی و حرفه ای دارند. هر شریک، با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران دوره های آموزشی هدفمندی را در بخش های مختلف برگزار می کند

 

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

سکوا به صورت مرتب با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هماهنگی های لازم را انجام می دهد. این اداره مسئول هماهنگی های کلی در زمینه پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران است که شامل کلیه فعالیت های پروژه می شود

 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

به علاوه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان همکار سکوا در اجرای دوره های آموزشی  و به عنوان هدف دوره های توسعه ظرفیت با این سازمان همکاری می کند. سازمان آموزش فنی و حرفه ای حدود 600 مرکز آموزشی در ایران دارد و برگزار کننده اصلی دوره های حرفه ای کوتاه مدت در کشور است. یکی از مراکز وابسته به  سازمان آموزش فنی و حرفه ای، مرکز تربیت مربی است که مسئول آموزش مربیان سازمان فنی و حرفه ای است. سکوا با این مرکز نیز جهت برگزاری دوره های آموزش مربیان همکاری می کند

 

سازمان های مردم نهاد ایرانی

جهت دسترسی به پناهندگان افغانستانی در ایران، سکوا با برخی از سازمان های مردم نهاد ایرانی همکاری می کند. این سازمان ها سابقه کار با ایرانیان و پناهندگان افغانستانی در شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی را دارند. این سازمان ها دوره های تکمیلی  پروژه را اجرا می کنند مانند دوره های سواد آموزی، آموزش مهارت های نرم و دوره های آموزشی مبتنی بر متغیرهای بازار کار

دیدگاه ها

مترجم در افتتاح پروژه

شروع به کار رسمی پروژه

مشارکت کنندگان در افتتاح رسمی پروژه

کارگاه برنامه ریزی پروژه

ارزیابی نقاط قوت و ضعف برای سازمان های مردم نهاد همکار