برنامه آموزش فنی و حرفه ای برای پناهندگان افغانستانی

راه های ارتباطی

بهرام امین ترابی

مدیر اجرایی

 

ایمیل

 

لیا زپنفلد

مدیر پروژه

 

ایمیل

پروژه ایران -آلمان جهت ایجاد صلاحیت برای پناهندگان افغانستانی در ایران

از سال 2018، سکوا در پروژه ای برای صلاحیت حرفه ای پناهندگان افغانستانی در ایران مشارکت داشته است. در این پروژه و با مشارکت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و چهار سازمان مردم نهاد ایرانی، آموزش های پایه و پیشرفته در مشاغلی مانند خیاطی، ساختمان سازی، صنایع دستی و مکانیک خودرو و همچنین فرصت های صلاحیتی مانند انگلیسی، فناوری اطلاعات و دوره های سوادآموزی ارائه می شود. علاوه بر این، در این پروژه که در استان های تهران، کرمان، خراسان رضوی، یزد و البرز فعال است، مهارت های کارآفرینی، مشاوره و روانشناسی نیز ارائه می شود

Projektseite in deutscher Sprache

Zu Deutsch wechseln

کمک هزینه کلی

  تامین می شود (BMZ) منابع مالی این پروژه توسط وزارت همکاری اقتصادی و توسعه  فدرال آلمان

مدت زمان پروژه: 1397/6/10 – 1401/10/10

 

تاریخچه

سال‌هاست تخمین زده می‌شود که حدود 3 میلیون پناهجوی افغانستانی و عمدتا نیمه قانونی و خارج از کمپ‌ها، در ایران به سر می‌برند و این تعداد احتمالا افزایش خواهد یافت. نکته کلیدی برای پذیرش و فعالیت طولانی مدت پروژه " آمـوزش و مهارت هـای فنـی و حرفـه ای بـرای پناهنـدگان افغانسـتانی در ایـران" این است که به طور همزمان با ارائه آموزش های حرفه ای به پناهندگان در چندین استان، از ظرفیت های آموزشی محلی و کارآموزان محلی نیازمند نیز حمایت می کند. دوره های کاشی کاری، جوشکاری و مکانیک خودرو، خیاطی یا آرایشگری از جمله این دوره ها هستند که از سال 2019 نزدیک به دو هزار نفر در دوره های تخصصی آن شرکت کرده اند. همچنین دوره هایی برای تقویت مهارت های کارآفرینی آنها نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، دوره های زبان، سوادآموزی و همچنین خدمات روانشناسی نیز برای آنها برگزار می شود

نتایج پروژه های اخیر

دوره های آموزش حرفه ای، به پناهندگان افغانستانی صلاحیت های حرفه ای را ارائه می دهد


همراه با سازمان های مردم نهاد ایرانی، دوره های پیش صلاحیت (سوادآموزی، انگلیسی و غیره) در استان های منتخب ارائه می شود که تا پایان سال 2021 نزدیک به 3000 نفر را تحت پوشش قرار دادند. با اینکه دوره های آموزش حرفه ای به شدت تحت تأثیر همه گیری ویروس کرونا قرار گرفتند، حدود 2000 نفر توانستند دوره های ارائه شده را تکمیل کنند

 

ظرفیت سازمانی و فنی سازمان های همکار ایرانی در زمینه آموزش حرفه ای ارتقا پیدا می کند


تا کنون و در مجموع 114 معلم از هنرستان های مختلف در استان ها آموزش های بیشتر دیده اند که به طور مثال در حرفه های جوشکاری، مکانیک خودرو و یا برق فعالیت می کنند. همزمان، 41 کارگاه مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان های مردم نهاد همکار با پروژه نیز تجهیز شده اند. همچنین به بیش از 300 کارمند در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان های غیردولتی، آموزش های همراه از جمله آموزش برنامه ریزی کسب و کار، راه اندازی کسب و کار و انگلیسی ارائه شد

 

اقدامات حمایتی، ارتباط با بازار پناهندگان افغانستانی و گروه های هدف ایرانی مرتبط را بهبود می بخشد


تا کنون نزدیک به 500 نفر در بازار کار فعال شده اند و از طرف دیگر، دوره های مهارت های کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار نیز به آنها ارائه می شود. همچنین  برای آنها مشاوره کاری و مشاوره روانشناسی نیز انجام می شود

گروه های هدف

در واقع، پناهندگان افغانستانی باید واجد شرایط باشند که بتوانند دوباره شرایط مناسبی در کشور خود به دست بیاورند. وضعیت سیاسی افغانستان، فعلا ایده بازگشت را رد کرده است، اما بهبود شرایط زندگی بدون صلاحیت های حرفه ای در ایران یا هر کشور دیگری نیز برای پناهجو غیرقابل تصور است. ادغام کارآموزان نیازمند ایرانی نیز به پذیرش این اقدام و به ثبات منطقه کمک می کند. علاوه بر این، نهادهای فعال در پروژه نیز برای ارائه محتوای آموزشی عملی و مطابق با استانداردهای بین المللی تقویت می شوند تا نقش خود را در آینده بهتر ایفا کنند

همکاران

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

شریک سیاسی در ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی است که مسئولیت هماهنگی کلی امور پناهندگان در ایران را بر عهده دارد و در نتیجه تمامی فعالیت های پروژه آمـوزش و مهارت هـای فنـی و حرفـه ای بـرای پناهنـدگان افغانسـتانی در ایـران را همراهی می کند

 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایران، دیگر همکار پروژه است که تمام هنرستان های کشور را زیر نظر دارد. سازمان آموزش فنی و حرفه ای حدود 600 مرکز آموزشی در سراسر ایران دارد و ارائه دهنده اصلی صلاحیت های کوتاه مدت حرفه ای است

 

سازمان های مردم نهاد ایرانی

برای دسترسی به جوامع افغانستانی در ایران، سکوا با چهار سازمان مردم نهاد ایرانی که با ایرانیان و پناهندگان افغانستانی در شرایط سخت اجتماعی-اقتصادی در ارتباط هستند، همکاری می کند. سازمان‌های مردم نهاد ایرانی اقداماتی مانند دوره‌های الفبا سازی، آموزش مهارت‌های نرم و جهت‌گیری بازار کار را اجرا می‌کنند